Επικοινωνία

ΓΕΩΔΗ ΑΕ 
Ανώνυμος Εταιρεία Επεξεργασίας και Εμπορίας Φυτικών Προϊόντων και Ειδών Διατροφής 
Έδρα: Αγ. Κωνσταντίνου  40, Μαρούσι 151 24 
Μονάδα Παραγωγής: Χίου 1, Κρυονέρι, 145 68 

Τηλ. +30 210 621 50 80 
Fax. +30 210 621 50 81
Web. www.geodinet.gr
Email. info@geodinet.gr